Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH máy móc thiết bị Guangfeng CNC Thanh Đảo là một công ty chuyên nghiệp chuyên sản xuất và phát triển các loại máy móc CNC cũng như kinh doanh của dịch vụ kỹ thuật trong và ngoài nước.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật